Een reis naar Mocha

Een reis naar Mocha Mocha (Al-Mokha of Al-Mukha) is een havenstad in Yemen aan de Rode Zee, beroemd om de koffiesoort Mocha die naar de stad is vernoemd. Mocha werd gesticht in de 14e eeuw. Van de 15e tot in de 18e eeuw was het de belangrijkste handelsplaats voor koffie in de wereld. Tot op de dag van…

Kwakzalvers Oprechte Haerlemse Courant

Kwakzalvers Oprechte Haerlemse Courant In dit boekje bevindt zich de transcriptie van 333 advertenties van kwakzalvers, meesters op allerlei medische terreinen en een enkele chirurgijn: hoe verschillend ook, hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze genezing beloven. Tegenwoordig zouden we hen alternatieve genezers noemen. De tekst van het hierna volgende is opgebouwd uit vier delen: een…

Tolboeken van Venlo

De tolboeken van Venlo De Maas is tot ongeveer honderd jaar geleden voor mijn voorgeslacht nooit ver weg geweest (Land van Cuyk, Roermond, Obbicht, Susteren en Schiedam). Ik vind misschien daarom de scheepvaart op de Maas dermate boeiend, dat ik besloot mij met behulp van een aantal tolboeken uit de 17e eeuw te verdiepen in…

RK Schuilkerk in Grave

Rooms Katholieke schuilkerk in Grave (1627 – 1817 met een uitloop naar 1858) Geraadpleegde Archieven: Parochie Sint Elisabeth Grave (St.E) Parochie Sint Martinus Cuyck Onze Lieve Vrouwen Broederschap te Grave (OLV) Oud Rechterlijk Archief te Grave (ORAG) Oud Archief Stad Grave (SAG) Archief Walter (WAL) Rijksarchief Noord Brabant (RANB), Den Bosch Notarieel Archief Grave (NOTAG)…