Privacyverklaring GEM Magazine

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en abonnee’s op de nieuwsbrief van GEM Magazine, Dick Kranen.

Ik respecteer de privacy van mijn lezers en abonnee’s en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dat ben ik, Dick Kranen.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens voor het versturen van een magazine. Om u als abonnee periodiek een magazine toe te sturen verzamel ik uw naam, adres en emailadres.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan mij verstrekt door u zelf, via het invullen van een formulier, of via de email.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Alleen ik heb toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heb u en hoe kun u deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun u schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna u binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden.

Verzamelen van cookies

Ik verzamel geen cookies.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal u hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kan u contact met mij opnemen.

Dick Kranen

februari 2018