Auteursinstructies

Adviezen voor het schrijven van artikelen voor GEM

Algemene opmerkingen

Het streven van de redactie van GEM is sinds de oprichting in 1993 steeds dezelfde gebleven: het geven van informatie over ons verleden waar genealogen iets mee kunnen; achtergrondinformatie of verrijking van hun genealogisch onderzoek.

Die informatie kan bestaan uit familiegeschiedenissen, biografieën, historische artikelen die een licht werpen op periodes van onze gezamenlijke geschiedenis, etc.

Daarnaast worden er ook methoden van- en hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek, zoals computergenealogie, DNA-onderzoek, interpretatie van bronnen, enz. geplaatst.

De omvang van het artikel dient bij voorkeur beperkt te worden tot ca. 6-7 pagina’s A4 formaat inclusief illustraties en voetnoten. U mag uitgaan van een lettergrootte van 12 punten.

Is uw artikel groter dan de genoemde 6-7 pagina’ probeer dan uw tekst in 2 of meer delen te knippen.

De redactie beschikt over een voorraad artikelen waarover geen plaatsingsafspraken zijn gemaakt. Uw artikel kan dan ook in de regel vrij snel geplaatst worden.

Mocht u aarzelingen hebben uw artikel in te zenden, aarzel niet dat toch te doen! De redactie is graag bereid u te helpen met uw artikel.

Aandachtspunten

  1. Maak uw artikel bij voorkeur op in Word of Pages.
  2. Geef in de tekst aan waar de illustraties moeten komen, met het onderschrift erbij.
  3. Stuur uw artikel (illustraties apart) naar de redactie. Let op de rechten.
  4. De redactie van GEM neemt snel contact met u op, meestal binnen één of twee dagen. In eerste instantie hoort u dat uw artikel ‘bekeken’ gaat worden en dat u daarna binnen 1 week een reactie zult ontvangen.
  5. Die reactie bestaat er meestal uit of de redactie wijzigingen voorstelt. In het algemeen moet u die zelf aanbrengen. Maar het komt ook voor dat de redactie de vrije hand krijgt het artikel te wijzigen (vaak inkorten).
  6. Het komt eveneens voor dat de redactie wordt gevraagd illustraties bij het artikel te zoeken. Van de wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld.
  7. Gebruikelijk is het om in GEM voetnoten te gebruiken. Voetnoten mogen niet te lang zijn. Beperk u daarin zoveel mogelijk. GEM is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar meer populairwetenschappelijk. Lange stukken tekst horen dus niet thuis in de voetnoot, maar in de tekst.
  8. De door u gebruikte bronnen kunt u aan het einde van de tekst plaatsen.
  9. Data worden altijd volledig uitgeschreven, dus bijvoorbeeld: 4 maart 1898.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met de redactie opnemen.

Opgesteld te Ede, 14 oktober 2019

D. Kranen