De nieuwe psalm berijming van 1773

De nieuwe Psalmberijming van 1773 en de invoering ervan in 1774 Op 6 juli 1774 werd in Arnhem namens Erf-Stadhouder Willem V door de Staten van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, een Publicatie uitgegeven met betrekking tot een nieuwe psalmberijming. Al op 27 oktober 1773 had de Staten Generaal besloten de nieuwe berijming…

De dramatische thuisreis van de Nieuw Amsterdam

De dramatische thuisreis van de Nieuw Amsterdam 8 december 1945–1 januari 1946 In Den Haag is op 11 augustus 2013 een herdenkingsdienst gehouden voor de kinderen die eind 1945 en begin 1946 overleden – voornamelijk ten gevolge van een mazelen epidemie – tijdens en na de reis met de Nieuw Amsterdam. Het was voor het…