Galgenveld Volewijck en zijn misdadigers

Galgenveld Volewijck en zijn misdadigers In 1393 kreeg de stad Amsterdam zeggenschap over een schiereilandje boven het IJ, Volewijck. Op de plek waar nu de A’damse toren staat, lag tussen 1404 tot 1795 het galgenveld Volewijck. De lijken van ter dood veroordeelde misdadigers werden hier, op staken boven de galgeput, tentoongesteld ‘tot grauwelijck exempel’. Dit…