Ook meerwerk moet betaald worden!

Ook meerwerk moet betaald worden! TV programma’s als Kassa, Radar of Opgelicht houden ons op de hoogte van misverstanden of wanprestaties tussen opdrachtgever en ondernemer. Het hiernavolgende speelt zich af tussen twee ondernemers in 1673. Het zijn met name de hoofdaannemer, Jan van Dommelen, die zich in verband met zijn opspelende jicht laat vertegenwoordigen door…

Correspondentie Swinnen en zijn vrouw

Correspondentie Swinnen en zijn vrouw Op diverse plaatsen in het ongesorteerde en onbeschreven deel van het Schepenbank archief van Venlo zijn een aantal brieven te vinden van leden van de familie Swinnen, alle gericht aan Cornelis en zijn vrouw Eleonora. Het is me niet duidelijk geworden waarom deze brieven in dit archief zijn terechtgekomen, of…

Sollicitaties in 1785

Sollicitaties in 1785 In het Stads Archief van Venlo bevinden zich in een map een aantal sollicitatiebrieven uit het jaar 1785[1] De sollicitanten dongen naar de vacature van schoolmeester op één van de Venlo’se scholen. De brieven zijn afkomstig uit: Tegelen (zie hierboven), Amsterdam, Hodimont, Maaseik(3), Leuven, Keulen(2), Dendermonde(2), Baarlo, Brussel, Boxmeer, Boisheim (gem. Viersen)…

Waarom zijn heksen meestal vrouwen?

Waarom zijn heksen meestal vrouwen? Zekere doctoren geven de volgende oorzaak op: er zijn, zeggen zij, drie elementen in de natuur der dingen, die het juiste midden niet kunnen houden in zake goedheid en slechtheid: de tong, de geestelijke en de vrouw. Zo zegt de Ecclesiasticus over de slechtheid der vrouwen: ‘Er is geen kwader…

Een scheiding van tafel en bed in 1716

Een scheiding van tafel en bed in 1716 Een onjuistheid rechtgezet [1] In de serie Genealogieën van Venlose Schepenfamilies van Jan Verzijl, des­tijds verschenen in de Limburgse Leeuw, is gewijd aan de familie De Paderborn[2]. In een aftakking van mijn genealogie blijkt deze naam ook voor te komen, want Pau­lus de Paderborn, gedoopt op 1…