Is dit een vergiftiging door moederkoren?

Is dit een vergiftiging door Moederkoren? In het Oud Rechterlijk van Grave is het hiernavolgende merkwaardige verhaal te vinden. Het betreft de ondervraging door de Scholtis en twee schepenen van een aantal vrouwen en meisjes die wel heel bijzondere gebeurtenissen hebben meegemaakt. De verklaringen van de dames worden afgelegd tussen 19 augustus en 2 september…

Weddenschappen in Grave

Weddenschappen in Grave Volgens de definitie is een weddenschap een overeenkomst waarbij partijen tegengestelde beweringen of  voorspellingen doen omtrent een gebeurtenis die reeds heeft plaats gehad of  nog plaats moet hebben, krachtens welke degene wiens bewering of voorspelling onjuist blijkt te zijn ten behoeve van de ander een zekere inzet (iets van  waarde, een som…